Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Vi är ett företag med med inriktning på uppfödning av lamm samt försäljning av lamm-och viltkött. Vi odlar ekologisk spannmål samt gräsvall. Dessutom har vi uppfödning av jakt- och spårhundar. På gården har vi gårdsbutik, styckningsanläggnig och restaurangkök.

John-Fredrik Grönvall är viltbedömare (godkänd av Livsmedelsverket), viltspårdomare, länseftersöksinstruktör samt instruktör i skytte och jakthundens grundlydnad. Under jaktsäsongen tar hundförarsysslorna och eftersöken den största fritiden. Resten av året genomförs utbildningar inom området, och träningar av familjens hundar. John-Fredrik styckar, och ordnar cateringevent.

Eva-Maria Grönvall jagar och agerar som hundförare, och är assisterande instruktör i hundkurserna. Eva-Maria har huvudansvaret för valpar och lammen i stallet. Även Eva-Maria håller koll på gårdsbutiken, styckar och lagar mat till våra event.

Vilt och lamm slaktas på kontrollslakteri i närområdet, och vi detaljstyckar sedan själva, i vår egen anläggning.