Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Gårdsbutiken

I gårdsbutiken har vi alltid en bra sortering av vårt viltkött!

Älg, Dov- och kronhjort, rådjur, vildsvin och fågel.

Under säsong, producerar vi även några olika korvar av vårt viltkötte! Bl.a. Viltchoritxo, vildsvindwiener, lammkorv med mera

Dessutom egna lyxmarmelader, som kokas i kopparpanna över gasolbrännare!

EU-stöd för Landsbygdsutveckling

Vi har ett EU-finansierat stöd inom Landsbygdsprogrammet, för att förkorta livsmedelskedjan mellan lokalproducent och konsument. 

Inom stödet bygger vi om gårdsbutiken, och investerar i 

ny stycknings- och cateringanläggning.